BAKA > Bakadan Haberler > Batı Akdeniz ‘Geleceği Birlikte Planlamak’ İçin Toplandı

Batı Akdeniz ‘Geleceği Birlikte Planlamak’ İçin Toplandı

16.02.2018 divider image
divider image

Kalkınma Bakanlığı’nın On Birinci Ulusal Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında; Valiliklerin destek ve yönlendirmesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) koordinasyonundaki ‘Geleceği Birlikte Planlayalım’ hazırlık toplantıları; Isparta ve Burdur’un ardından Antalya’da da gerçekleştirildi. Yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların hazırlık sürecine dahil olması hedefiyle sürdürülen 2019-2023 yılları kalkınma planı hazırlık çalışmaları kapsamında BAKA 3 ilde günboyu süren ayrı oturumlarla toplantılar gerçekleştirdi. ‘Geniş Katılımlı’, ‘Kadınlara Yönelik’ ve ‘Gençlere Yönelik’ oturumlarda Antalya'daki toplantılarda da; yerel paydaşların, kadınların, gençler ile diğer paydaşların görüşleri, öncelikleri ve öncelikler çerçevesinde önerilen politikaları ele alındı.

On Birinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında Batı Akdeniz’deki toplantılara; kamu ve özel kurum kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, genç temsilciler ve diğer yerel paydaşlar katıldı. On Birinci Kalkınma Planı hazırlık toplantıları; öncelikler ile politika konularının anketler yoluyla belirlenip, politikaların gruplarda tartışılıp ve gruplar tarafından önerilen tedbirlerin raporlanması amacıyla gerçekleştirildi.

ÖNCELİKLER VE POLİTİKA ÖNERİLERİ

‘Geniş Katılımlı’, ‘Kadınlara Yönelik’ ve ‘Gençlere Yönelik’ adlarla günboyu süren 3 ayrı oturumda katılımcılar, öncelikler ‘demokrasi, adalet, güvenlik’, ‘kamu hizmet sunumu ve yönetişim’, ‘eğitim’, ‘sağlık’, ‘gelir dağılımı’, ‘istihdam’, ‘ekonomik istikrar’, ‘teknolojiye dayalı yenilikçi ve rekabetçi üretim’, ‘bilgi ve iletişim teknolojileri’, ‘tarım ve kırsal kalkınma’, ‘ulaştırma’, ‘enerji’, ‘çevre’, ‘turizm’, ‘bölgesel gelişme’, ‘kentsel yaşam’ ve ‘uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi’ arasında seçim yaptı. Her katılımcı öncelikler için 5 oy hakkını kullandı, önceliğe birden fazla da oy verebildi. Öncelikleri ve belirlenen 5 öncelikle ilgili politika konularını da anketlerle seçen gruplar, politikaları tartışıp, politika önerilerini de sundu.

Öte yandan, toplantıların yanısıra vatandaşların doğrudan kalkınma planı sürecine dahil olması ve beklentileri ile katkılarını almak, plana yansıtmak, planın önceliklerinin belirlenmek amacıyla anket çalışması da sürüyor. Vatandaşlar ankete http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/473257/lang-tr adresinden 28 Şubat’a kadar katılabilecek. (15.02.2018)