BAKA > Bakadan Haberler > Burdur'da ‘Geleceği Birlikte Planlayalım’ Toplantısı

Burdur'da ‘Geleceği Birlikte Planlayalım’ Toplantısı

16.02.2018 divider image
divider image

Kalkınma Bakanlığı’nın 2019-2023 yıllarını kapsayan On Birinci Ulusal Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında; Valiliklerin destek ve yönlendirmesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) koordinasyonundaki ‘Geleceği Birlikte Planlayalım’ toplantıları Isparta’nın ardından Burdur’da da gerçekleştirildi. Burdur’da ‘Geniş Katılımlı’, ‘Kadınlara Yönelik’ ve ‘Gençlere Yönelik’ olarak günboyu süren 3 ayrı oturumdaki toplantılara kamu kesimi, özel kesim, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, genç temsilciler ve diğer yerel paydaşlar katıldı. Restbet

Antalya’da da gerçekleştirilecek On Birinci Kalkınma Planı ‘Geleceği Birlikte Planlayalım’ toplantılarında; ‘demokrasi, adalet, güvenlik’, ‘kamu hizmet sunumu ve yönetişim’, ‘eğitim’, ‘sağlık’, ‘gelir dağılımı’, ‘istihdam’, ‘ekonomik istikrar’, ‘teknolojiye dayalı yenilikçi ve rekabetçi üretim’, ‘bilgi ve iletişim teknolojileri’, ‘tarım ve kırsal kalkınma’, ‘ulaştırma’, ‘enerji’, ‘çevre’, ‘turizm’, ‘bölgesel gelişme’, ‘kentsel yaşam’ ve ‘uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi’ öncelikleri arasında katılımcılar oylama yaptı. Politika konularını da anketlerle belirleyen gruplar, politikaları tartışıp seçen gruplar, politika önerilerini de sundu.

Yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecine dahil olması ve beklentileri ile katkılarını almak, plana yansıtmak, planın önceliklerinin belirlenmesine ışık tutması amacıyla anket çalışması da sürüyor. Ankete http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/473257/lang-tr adresinden 28 Şubat’a kadar katılabiliyor.(14.02.2018)