BAKA > Bakadan Haberler > İllerin Kalkınmasında Yeni Strateji Hazırlığı

İllerin Kalkınmasında Yeni Strateji Hazırlığı

30.04.2018 divider image
divider image

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Türkiye’deki 26 kalkınma ajansının yatırım destek ofisi uzmanlarının katıldığı eğitim ve tecrübe paylaşımı toplantısına evsahipliği yaptı. Kalkınma Bakanlığı’nın yeni İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri hazırlıkları kapsamında ‘Yatırım Destek Ofisleri Eğitim ve Tecrübe Paylaşım Toplantısı’ Antalya’da gerçekleştirildi. Antalya’nın önde gelen turizm bölgelerinden Belek’te 3 grup halinde ikişer gün süren toplantılarda, sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınma için yürütülen çalışmalardaki tecrübeler paylaşılırken, Kalkınma Bakanlığı uzmanları da sunumlarıyla bilgi verdi.

Kalkınma ajansları bünyesinde bulunan 81 İl Yatırım Destek Ofisleri (YDO) ve planlama birimlerinden katılımın gerçekleştiği bir haftalık programda 150’yi aşkın kalkınma ajansı personeli yer aldı. BAKA’nın evsahipliğinde Antalya’daki toplantılarda Kalkınma Bakanlığı tarafından önümüzdeki dönemde yeni bir format ile hazırlanan İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri çalışmaları hakkında bilgi verildi. Kalkınma ajansları çalışanları, illerin sektörel odaklı olarak hazırlanması planlanan çalışmaları hakkında detaylı analiz yapma ve fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakaladı.

SEKTÖREL ODAKLI STRATEJİLER, METODOLOJİ, KÜMELENME, SEKTÖREL SİMÜLASYON

İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri yeni format toplantısında Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Uyum ve Yapısal Gelişme Genel Müdürlüğü’nden Ahmet TAMER, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversite’si (AHEP) öğretim üyesi Dr. Meral SAYIN, Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA) Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Muhammet Ali OFLAZ, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Kocaeli Yatırım Detek Ofisi Koordinatörü Hüseyin Özgür ÜNSAL, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Planlama Biriminden Hülya Ulusoy SUNGUR ve Emin Çetin HAŞAR önümüzdeki dönemde kalkınma ajanslarınca izlenecek sektörel odaklı stratejiler, öncelikli sektörlerin tespitine ilişkin metodoloji, sektörel kümelenme, yığınlaşma, yoğunlaşma, sektörel simülasyon konularında katılımcılara bilgi verdi. Programa, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Bursa-Bilecik-Eskişehir (BEBKA) Kalkınma Ajansları genel sekreterleri de katılım sağladı.

İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri çalışmasında ilin yatırım destek ve tanıtımı konusunda, ildeki tüm ilgili kurum ve kuruluşları aynı vizyon etrafında bir araya getirerek kurumlar arası etkileşim ve işbirliğini geliştirmek, kısa ve orta vadeli ortak öncelik ve faaliyetleri belirlemek, yaşanılan sorunlara çözümler üretebilmek ve böylece ilde bu alanda yürütülecek faaliyet ve çalışmalara etkinlik kazandırmak hedeflendi. Kalkınma Bakanlığı ile kalkınma ajansları uzmanlarının bilgi ve tecrübeler ışığında sunumlar yaptığı toplantılarda, YDO'ların karşı karşıya kaldığı sorunlar ve talepler de görüşüldü.

Bu arada, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın ev sahipliğinde, Antalya'da İzleme ve Değerlendirme Birimleri tecrübe paylaşımı toplantısı da gerçekleştirildi. 8 Kalkınma Ajansının katılım sağladığı çalışma ile güncellenen Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Destek Yönetim Kılavuzu ele alınırken, Ajanslar arası uygulama farklılıklarının azaltılması ve uygulamada belirli bir standardizasyon sağlanması amaçlandı.(29.04.2018)