BAKA > Bakadan Haberler > Isparta'da ‘Geleceği Birlikte Planlayalım’ Toplantısı

Isparta'da ‘Geleceği Birlikte Planlayalım’ Toplantısı

15.02.2018 divider image
divider image

Kalkınma Bakanlığı’nın başlattığı 2019-2023 yıllarını kapsayan On Birinci Ulusal Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında; Valiliklerin destek ve yönlendirmesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) koordinasyonunda Isparta, Burdur ve Antalya’da ‘Geleceği Birlikte Planlayalım’ toplantıları programladı. Yerel paydaşların, kadınların ve gençlerin katılacağı toplantıların ilki Isparta’da gerçekleştirildi. Burdur ve Antalya’da da yapılacak ‘Geleceği Birlikte Planlayalım’ toplantısında yerel paydaşların, kadınların, gençler ile diğer paydaşların görüşleri, öncelikleri ve öncelikler çerçevesinde önerilen politikalar ele alındı.

On birinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamındaki toplantılara; kamu kesimi, özel kesim, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, genç temsilciler ve diğer yerel paydaşlar katılıyor. Toplantılar; öncelikler ile politika konularının anketler yoluyla belirlenip, politikaların gruplarda tartışılması ve gruplar tarafından önerilen tedbirlerin raporlanması amacıyla gerçekleştiriliyor. 

Isparta’da ‘Geniş Katılımlı’, ‘Kadınlara Yönelik’ ve ‘Gençlere Yönelik’ adlarla günboyu süren 3 oturumda katılımcılar, öncelikler ‘demokrasi, adalet, güvenlik’, ‘kamu hizmet sunumu ve yönetişim’, ‘eğitim’, ‘sağlık’, ‘gelir dağılımı’, ‘istihdam’, ‘ekonomik istikrar’, ‘teknolojiye dayalı yenilikçi ve rekabetçi üretim’, ‘bilgi ve iletişim teknolojileri’, ‘tarım ve kırsal kalkınma’, ‘ulaştırma’, ‘enerji’, ‘çevre’, ‘turizm’, ‘bölgesel gelişme’, ‘kentsel yaşam’ ve ‘uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi’ arasında oylama yaptı. Her katılımcı öncelikler arasında 5 oy hakkını kullandı, önceliğe birden fazla da oy verebildi ve en fazla oy alan 5 öncelik belirlenen toplantıda; gruplar belirlenen öncelikleri tartışılıp politika önerileri sundu.

Hazırlık çalışmalarında; yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecine dahil olması hedefleniyor. Tüm kesimlerinin plandan beklentileri ile katkılarını almak ve plana yansıtmak planın önceliklerinin belirlenmesine ışık tutacak anket düzenlendi. Ankete vatandaşlar http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/473257/lang-tr adresinden 28 Şubat 2018’e kadar katılabilecek.(13.02.2018)