BAKA > Kurumsal > Organizasyon Yapısı > Genel Sekreterlik > Program Yönetim Birimi

Program Yönetim Birimi

divider image
divider image

Program Yönetim Biriminin görev ve yetkileri şunlardır:

 • Sağlanacak destekler için genel çerçeve oluşturmak ve güncellemek,
 • Başvuru koşullarını ve değerlendirme kriterlerini belirlemek,
 • Başvuru rehberi hazırlamak, belli aralıklarla düzenlemek, güncellemek,
 • Proje teklif çağrısını hazırlamak ve gerekli güncellemeleri yapmak,
 • Proje teklif çağrısına ilişkin tanıtım toplantıları düzenlemek ve tanıtıma ilişkin materyalleri düzenlemek,
 • Proje teklif çağrısını kamuoyuna duyurmak ve kamuoyunu bilgilendirmek,
 • Proje başvurularını kabul etmek ve kayıtlarını yapmak,
 • Proje tekliflerinin hazırlanmasında yararlanıcılara teknik destek sağlamak,
 • Potansiyel yararlanıcılara yönelik proje hazırlama konusunda eğitim faaliyetlerini düzenlemek,
 • Proje önerisine yönelik değişiklik taleplerini değerlendirme ve yönetim kuruluna sunmak,
 • Potansiyel başvuru sahiplerinin aynı anda ve eşit düzeyde bilgilendirilmesini sağlamak,
 • Başvuru rehberini tanıtmak,
 • Desteğe hak kazanan yararlanıcılara, proje/faaliyet uygulama ve satın alma usulleri, izleme bilgi sisteminin kullanımı, raporlama gibi konularda eğitimler vermek,
 • Proje sahiplerine, uygulamada karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik destek vermek,
 • Bağımsız değerlendiricilerin seçim kriterlerini belirlemek ve seçim sürecinde etkin rol oynamak,
 • Değerlendirme komitesince yapılan nihai değerlendirmeler sonucu belirlenen ve Yönetim Kurulunca onaylanan “destek almaya hak kazananların listesini” kamuoyuna ilan etmek,
 • Sözleşme öncesi proje sahiplerini bilgilendirmek,
 • İzleme ve Değerlendirme Birimi ile birlikte destek almaya hak kazanan projelerin sahipleri ile imzalanacak sözleşmeleri hazırlamak ve sözleşme imzalamaya davet etmek,
 • Destek almaya hak kazanan projelere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri İzleme ve Değerlendirme Birimine devretmek,
 • Proje sahiplerine uygulamada karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik destek vermek,
 • Proje uygulanmasına yönelik soruları cevaplamak ve bunları ilan etmek
 • Bağımsız değerlendiricilerin performans denetimini yapmak,
 • Yararlanıcıların yürüttükleri proje veya faaliyetleri ile ilgili sorularını derlemek ve bu soruları Sıkça Sorulan Sorular (SSS) başlığı altında cevapları ile birlikte internet sitesinde yayımlamak.