BAKA > Burdur > Sosyal Yapı

Sosyal Yapı

divider image
divider image

Burdur İli, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan “illerin ve bölgelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması araştırması (2003)” na göre 31’nci sırada yer almaktadır. Ayrıca Burdur ili aynı araştırmaya göre Eğitim alanında 14’üncü, Sağlık alanında ise 20’nci sırada yer almaktadır.

Okur-yazar nüfus oranın %90, Bebek ölüm oranın %0,33, işsizlik oranının %5, refah göstergelerinin Türkiye ortalamasının üzerinde olması nedenleriyle Burdur ili yaşanılacak bir yer olarak tanımlanmaktadır.

Haberler

divider image

Bu İle Ait Haber Bulunamadı