BAKA > Kurumsal > Organizasyon Yapısı > Genel Sekreterlik > Yatırım Destek Ofisleri

Yatırım Destek Ofisleri

divider image
divider image

Yatırım Destek Ofislerinin görev ve yetkileri şunlardır:

 • Yatırımcıların başvurularını kabul ve takip etmek ve ilgili belgeleri dosyalamak,
 • Başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek,
 • Başvurular üzerinde ön inceleme yapmak,
 • Yatırımcıların izin, ruhsat ve diğer idari işlemlerini ilgili makama iletmek ve takip etmek,
 • Yatırımcıların karşılaştıkları sorunların yetkili mercilerce çözümünü takip etmek,
 • Yatırımcıların yatırım süreci hakkındaki sorularına tam ve doğru bir şekilde cevap vermek,
 • Ajansın düzenleyeceği tüm bölgesel, ulusal ve uluslararası yatırım ve tanıtım faaliyetlerinde gerekli desteği sağlamak ve işbirliği yapmak, gerekirse bu etkinlikleri düzenlemek,
 • Aylık faaliyet raporları düzenlemek ve bunları Genel Sekreterliğe ve Valiliğe iletmek,
 • Yatırım Teşvik Belgesi iş ve işlemlerini takip etmek,
 • Destek ve yatırım stratejileri konusunda yerel koordinasyonu sağlamak ve ilgili süreçlerde ajansın planlamasına katkıda bulunmak,
 • Görev alanına giren konularda yayınlar çıkarmak.